Съвместен проект на СХРК и ПГЛПТ


 
     27.06.2014 г.
Семинар по карвинг - Изтегли

      20.06.2014 г. Кулинарно обучение „Тенденции в модерната кухня“ - Изтегли

      19.06.2014 г. Семинар по проект BG051PO001-4.3.05-0045 - Изтегли

     13.06.2014 г. Заключителен семинар за обучение по сомелиерство - Изтегли

      12.06.2014 г. Семинар по проект BG051PO001-4.3.05-0045 - Изтегли

      17.10.2013 г. нов проект със СХРК - пресконференция представяне - Изтегли

      12.12.2013г. семинар по проект ПГЛПТ - Изтегли

      14.02.2014г. Брифинг по проект със СХРКК - Изтегли

      Откриване на нова учебна кухня по проект BG051PO001-4.3.05-0045 - Изтегли

      СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТТ - Изтегли

      „Старобългарска кавърма“ представиха в ПГЛПТ по актуален проект с бизнеса - Изтегли