За Сдружението

 Сдружение с нестопанска цел АСОЦИАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ И РЕСТОРАНТЬОРИТЕ В ГР. КАЗАНЛЪК, е основано в началото на 2011 год. и е създадено по инициатива на собствениците на ресторанти и хотели в Казанлък. То има за цел и осъществява защита на правата и интересите на своите членове пред община Казанлък, както и всички други общински и държавни органи и институции.
  Асоциацията е насочена към подпомагане на икономическото развитие на града, подобряване на конкурентноспособността, в сферата на хотелиерските и ресторантьорските услуги, създаване на различни бизнес партньорства, повишаване качеството на предлаганите услуги.Отстоява интересите на членовете си, свързани с търговската им дейност, като организира, координира и поощрява развитието на територията на гр. Казанлък.  

   
В дейността си сдружението се ръководи от принципите на свобода на избор и доброволност на участие, сътрудничество, доверие, свободно изразяване на мнения и идеи, както и партньорство с всички институции, имащи отношения към проблемите на хотелиерите и ресторантьорите.ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА ХОТЕЛСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ (БХРА)


Съвместен проект на СХРК и ПГЛПТ

Декларация за собственици на заведения


Партньори:

www.kazanlak.com
www.5-minuti.com

www.baga-tur.com

 

 

 

 
 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИК НА РОЗА 2017 - ВИЖ

ПРОГРАМА ПРАЗНИЦИ В ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ 2017 - ВИЖ